Linux hosting

  • Gói 1
  • 30,000 /tháng
  • 500MB
   Dung lượng
  • 30GB
   Băng thông
  • 10
   Sub-domain
  • 10
   Địa chỉ Email
  • Unlimited
   Tài khoản FTP
  • 1
   My SQL
  • 1
   Addon Domain
  • Unlimited
   Park Domain
  • Đăng ký
  • Gói 2
  • 50,000 /tháng
  • 1GB
   Dung lượng
  • 50GB
   Băng thông
  • Unlimited
   Sub-domain
  • 15
   Địa chỉ Email
  • Unlimited
   Tài khoản FTP
  • 2
   My SQL
  • 1
   Addon Domain
  • Unlimited
   Park Domain
  • Đăng ký
  • Gói 3
  • 100,000 /tháng
  • 2GB
   Dung lượng
  • Unlimited
   Băng thông
  • Unlimited
   Sub-domain
  • Unlimited
   Địa chỉ Email
  • Unlimited
   Tài khoản FTP
  • 5
   My SQL
  • 3
   Addon Domain
  • Unlimited
   Park Domain
  • Đăng ký
  • Gói 4
  • 170,000 /tháng
  • 4GB
   Dung lượng
  • Unlimited
   Băng thông
  • Unlimited
   Sub-domain
  • Unlimited
   Địa chỉ Email
  • Unlimited
   Tài khoản FTP
  • 7
   My SQL
  • 5
   Addon Domain
  • Unlimited
   Park Domain
  • Đăng ký
  • Gói 5
  • 220,000 /tháng
  • 5GB
   Dung lượng
  • Unlimited
   Băng thông
  • Unlimited
   Sub-domain
  • Unlimited
   Địa chỉ Email
  • Unlimited
   Tài khoản FTP
  • 9
   My SQL
  • 7
   Addon Domain
  • Unlimited
   Park Domain
  • Đăng ký
  • Gói 6
  • 300,000 /tháng
  • 7GB
   Dung lượng
  • Unlimited
   Băng thông
  • Unlimited
   Sub-domain
  • Unlimited
   Địa chỉ Email
  • Unlimited
   Tài khoản FTP
  • 12
   My SQL
  • 10
   Addon Domain
  • Unlimited
   Park Domain
  • Đăng ký