Tên Miền Việt Nam

Tên Miền Việt Nam

Tên miền quốc gia Việt Nam ”.vn”, theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 3166 được Tổ chức Liên hợp quốc phân bổ, xác định là chủ quyền quốc gia Việt Nam trên mạng Internet. Trong quá trình hội nhập, tên miền ”.vn” đã và đang khẳng định tên tuổi của Việt Nam trên thương trường quốc tế.

Khác với tên miền quốc tế .com, .net. Tên miền Quốc gia Việt Nam “.vn” được sự bảo vệ của Pháp luật Việt Nam, đảm bảo tính hợp pháp của tên miền khi có tranh chấp xảy ra.

Tên miền Việt Nam Phí khởi tạo Phí duy trì / năm

Tranfer về 2 YOU

.vn 350.000  480.000 0
 .com.vn|.net.vn | .biz.vn  350.000  350.000 0
.edu.vn | .org.vn|.info.vn   200.000  200.000 0
 .name.vn  30.000  30.000 0