• CÔNG TY TNHH TMDV 2 YOU
  • CÔNG TY TNHH TMDV 2 YOU

   HỖ TRỢ KỸ THUẬT098.727.1516

   116/71 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. HCM.

   Giỏ hàng [0]

  Lợi ích


  Chính sách quyền riêng tư của Giá.Rẻ được cập nhật vào ngày 23 tháng 2 năm 2019.
  Giá.Rẻ coi trọng quyền riêng tư của bạn. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển Chính sách quyền riêng tư đề cập đến cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, truyền và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Bên cạnh Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi cũng cung cấp dữ liệu và thông tin về quyền riêng tư gắn với sản phẩm cho một số tính năng yêu cầu dùng thông tin cá nhân của bạn.
  Một số tính năng sẽ hiển thị yêu cầu xác nhận trước khi kích hoạt trên màn hình ứng dụng.
  Vui lòng dành ít phút để tự làm quen với các quy tắc thực hành quyền riêng tư của chúng tôi và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

  Khi bạn đăng ký tài khoản, nhập thông tin cá nhân trên ứng dụng Giá.Rẻ có nghĩa là bạn đã đồng ý với các thỏa thuận bên dưới.

  1. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
  Thông tin cá nhân là dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng hoặc liên hệ với một người.
  Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bạn liên hệ với Giá.Rẻ, Giá.Rẻ có thể sử dụng thông tin tuân theo Chính sách quyền riêng tư này. Thông tin này cũng có thể kết hợp với thông tin khác để cung cấp và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi. Bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân chúng tôi đã yêu cầu, nhưng nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân, trong nhiều trường hợp chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hay trả lời bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể có.
  Sau đây là một số ví dụ về loại thông tin cá nhân Giá.Rẻ có thể thu thập và cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin:
  2. Chúng tôi thu nhập những thông tin cá nhân nào
  - Khi bạn tạo tài khoản Giá.Rẻ, áp dụng tín dụng thương mại, mua sản phẩm, tải về bản cập nhật phần mềm, kết nối với các dịch vụ, liên hệ với chúng tôi hoặc tham gia trò chơi bên trong ứng dụng, chúng tôi có thể thu thập nhiều thông tin khác nhau, bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email, tùy chọn liên hệ, mã định danh thiết bị, địa chỉ IP, thông tin vị trí và sở thích của bạn.
  - Trong 1 số trường hợp pháp lý nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu CMND hoặc Passport do chính phủ cấp trong một số trường hợp hạn chế bao gồm thiết lập tài khoản không dây và kích hoạt thiết bị của bạn theo yêu cầu của pháp luật.
  3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn
  - Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn vì mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này với sự chấp thuận của bạn, để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà Giá.Rẻ là đối tượng phải tuân theo hoặc khi chúng tôi đánh giá việc này là cần thiết vì mục đích của lợi ích hợp pháp mà Giá.Rẻ hoặc bên thứ ba theo đuổi cho những người có thể cần được tiết lộ thông tin.
  - Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập cho phép chúng tôi thường xuyên liên lạc với bạn về các thông báo sản phẩm mới nhất, cập nhật phần mềm và sự kiện sắp tới của Giá.Rẻ.
  - Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để giúp chúng tôi tạo, phát triển, vận hành, cung cấp và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo, cũng như vì mục đích ngăn chặn tổn thất và chống gian lận. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì mục đích bảo mật mạng và tài khoản, bao gồm cả mục đích bảo vệ các dịch vụ vì lợi ích của tất cả người dùng. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn nhằm mục đích chống gian lận phát sinh từ việc thực hiện giao dịch trực tuyến với chúng tôi.
  - Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả ngày sinh, để xác minh nhận dạng, hỗ trợ định danh người dùng hoặc xác định dịch vụ phù hợp. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng ngày sinh để xác định tuổi của chủ sở hữu tài khoản ID Giá.Rẻ.
  - Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi các thông báo quan trọng, như thông tin về việc mua hàng và các thay đổi đối với điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi. Do thông tin này quan trọng đối với tương tác của bạn với Giá.Rẻ nên bạn không thể chọn không tham gia nhận các thông báo này.
  - Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu để cải thiện sản phẩm, dịch vụ và liên lạc với khách hàng của Giá.Rẻ.
  - Nếu bạn tham gia vào chương trình bốc thăm trúng thưởng, cuộc thi hay chương trình khuyến mại tương tự, chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để quản lý các chương trình đó.
  - Thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho cơ quan pháp luật khi có yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật sở tại. Ví dụ như cơ quan Công An Việt Nam.
  4. Thu thập và sử dụng thông tin phi cá nhân
  Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu theo hình thức bản thân dữ liệu không cho phép liên kết trực tiếp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu theo hình thức bản thân nó không cho phép liên kết trực tiếp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ thông tin phi cá nhân vì bất kì mục đích nào. Dưới đây là một số ví dụ về thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi có thể sử dụng chúng:
  Chúng tôi có thể thu thập thông tin về nghề nghiệp, ngôn ngữ, mã bưu điện, mã vùng, mã định danh thiết bị duy nhất, URL giới thiệu, vị trí và múi giờ nơi sử dụng sản phẩm của Giá.Rẻ để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của chúng tôi.
  Thông tin này được tổng hợp và được sử dụng nhằm giúp chúng tôi cung cấp thông tin hữu ích hơn cho khách hàng và biết được nội dung nào của trang web, những sản phẩm và dịch vụ đang được quan tâm nhất. Số liệu tổng hợp được coi là thông tin phi cá nhân dùng vì mục đích của Chính sách quyền riêng tư này.
  Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin chi tiết về cách bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả truy vấn tìm kiếm. Thông tin này có thể được sử dụng để cải thiện tính liên quan của kết quả mà các dịch vụ của chúng tôi cung cấp. Ngoại trừ trong một số trường hợp hạn chế để đảm bảo chất lượng dịch vụ của chúng tôi qua Internet, thông tin như vậy sẽ không được liên kết với địa chỉ IP của bạn.
  Với sự chấp thuận rõ ràng của bạn, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về cách bạn sử dụng thiết bị và ứng dụng để giúp các nhà phát triển ứng dụng cải thiện ứng dụng của họ.ới sự chấp thuận rõ ràng của bạn, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về cách bạn sử dụng thiết bị và ứng dụng của mình để giúp các nhà phát triển ứng dụng cải thiện ứng dụng của họ.
  Nếu chúng tôi kết hợp thông tin phi cá nhân với thông tin cá nhân thì thông tin được kết hợp đó sẽ được coi là thông tin cá nhân cho đến khi nào vẫn còn kết hợp.
  5.Cookie và các công nghệ khác
  Trang web của Giá.Rẻ, các dịch vụ trực tuyến, ứng dụng tương tác, email và quảng cáo có thể sử dụng "cookie" và các công nghệ khác như thẻ pixel và bọ web. Những công nghệ này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hành vi người dùng, cho chúng tôi biết mọi người đã truy cập vào những phần nào của trang web, tạo thuận lợi và đo lường hiệu quả của quảng cáo và tìm kiếm trên web. Chúng tôi coi thông tin thu thập bằng cookie và các công nghệ khác là thông tin phi cá nhân. Tuy nhiên, trong phạm vi địa chỉ Giao thức internet (IP) hoặc các định dạng tương tự được coi là thông tin cá nhân theo luật pháp địa phương, chúng tôi cũng xử lý những định dạng này dưới dạng thông tin cá nhân. Tương tự, trong phạm vi thông tin phi cá nhân được kết hợp với thông tin cá nhân, chúng tôi xử lý thông tin tổng hợp dưới dạng thông tin cá nhân vì các mục đích của Chính sách quyền riêng tư này.
  6. Tiết lộ cho bên thứ ba
  Thông tin cá nhân chỉ được Giá.Rẻ quản lý để cung cấp hoặc cải thiện sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của chúng tôi, thông tin sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ.
  Ngoài ra, Giá.Rẻ hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, do đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho cơ quan khi có yêu cầu bằng văn bản.
  7. Nội dung khác
  Theo pháp luật, quy trình pháp lý, kiện cáo và/hoặc yêu cầu từ cơ quan công quyền và chính phủ trong hoặc ngoài quốc gia cư trú của bạn, Giá.Rẻ có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi xác định rằng vì mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề khác có tầm quan trọng công khai, việc tiết lộ có thể cần thiết hoặc thích hợp.
  Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ là cần thiết hợp lý để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc bảo vệ hoạt động hay người dùng của chúng tôi. Ngoài ra, trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập hoặc bán hàng, chúng tôi có thể chuyển giao bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được cho bên thứ ba có liên quan.
  8. Bảo vệ thông tin cá nhân
  Giá.Rẻ rất coi trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Các dịch vụ trực tuyến của Giá.Rẻ được bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình truyền bằng phương thức mã hóa chẳng hạn như Bảo mật lớp truyền tải (Transport Layer Security - TLS). Khi dữ liệu cá nhân của bạn được Giá.Rẻ lưu trữ, chúng tôi sử dụng hệ thống máy tính có quyền truy cập giới hạn được cất giữ tại các cơ sở sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý.
  9. Tính nguyên vẹn và lưu giữ thông tin cá nhân
  Giá.Rẻ giúp bạn dễ dàng giữ cho thông tin cá nhân của mình được chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này và bản tóm tắt quyền riêng tư cụ thể về dịch vụ của chúng tôi. Khi đánh giá những giai đoạn này, chúng tôi cẩn thận kiểm tra nhu cầu thu thập thông tin cá nhân và nếu chúng tôi thiết lập nhu cầu liên quan, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể để thực hiện mục đích của việc thu thập, trừ khi thời gian lưu giữ dài hơn là bắt buộc theo pháp luật.
  10. Truy cập thông tin cá nhân
  Bạn có thể giúp đảm bảo rằng thông tin liên hệ và tùy chọn là chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật bằng cách đăng nhập vào trang tài khoản Giá.Rẻ.
  11. Trẻ em & tổ chức giáo dục
  - Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của trẻ em sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Giá.Rẻ. Trẻ dưới 16 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương theo quy định pháp luật có liên quan, không được phép tạo tài khoản Giá.Rẻ của riêng mình.
  - Nếu chúng tôi biết chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 16 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương tùy theo quy định pháp luật nằm ngoài các trường hợp trên, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin sớm nhất có thể.
  12. Dịch vụ dựa trên vị trí
  Để cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí cho các sản phẩm của Giá.Rẻ, Giá.Rẻ và các đối tác và bên được cấp phép của chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu vị trí chính xác, bao gồm vị trí địa lý theo thời gian thực của máy tính hoặc thiết bị Giá.Rẻ của bạn. Ở những nơi có sẵn, dịch vụ dựa trên vị trí có thể sử dụng GPS, Bluetooth và Địa chỉ IP của bạn, cùng với vị trí của điểm truy cập Wi-Fi sử dụng nguồn lực cộng đồng và vị trí trạm phát sóng điện thoại, cũng như các công nghệ khác để xác định vị trí gần đúng của thiết bị của bạn. Trừ khi bạn đồng ý, dữ liệu vị trí này được thu thập ẩn danh dưới hình thức không nhận dạng cá nhân bạn và được sử dụng bởi Giá.Rẻ cùng với các đối tác và bên được cấp phép của chúng tôi để cung cấp và cải thiện sản phẩm và dịch vụ dựa trên vị trí. Ví dụ: thiết bị của bạn có thể chia sẻ vị trí địa lý của thiết bị với nhà cung cấp ứng dụng khi bạn chọn tham gia dịch vụ định vị của họ.
  13. Trang web và dịch vụ của bên thứ ba
  Trang web, sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ của Giá.Rẻ có thể chứa liên kết đến trang web, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ từ bên thứ ba.
  Thông tin được bên thứ ba thu thập, có thể bao gồm những thông tin như dữ liệu vị trí hoặc chi tiết liên hệ, bị chi phối bởi các quy tắc thực hành quyền riêng tư của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn nên tìm hiểu các quy tắc thực hành quyền riêng tư của những bên thứ ba đó.
  14. Người dùng quốc tế
  Tất cả thông tin bạn cung cấp có thể được truyền hoặc truy cập bởi các tổ chức trên toàn thế giới như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Ví dụ: các bài đánh giá về địa điểm.
  15. Cam kết về quyền riêng tư của bạn trên toàn công ty của chúng tôi
  Để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo mật, chúng tôi truyền đạt các nguyên tắc về quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi cho nhân viên của Giá.Rẻ và nghiêm túc thực hiện bảo vệ quyền riêng tư trong công ty.
  16. Câu hỏi về quyền riêng tư
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư hoặc việc xử lý dữ liệu của Giá.Rẻ, bạn muốn liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ của Giá.Rẻ.

  Thỉnh thoảng Giá.Rẻ có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Khi chính sách của chúng tôi có những thay đổi quan trọng, thông báo sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi cùng với Chính sách quyền riêng tư được cập nhật.
  Chúng tôi toàn quyền thay đổi chính sách mà không cần báo trước cho khách hàng.

  TOP

  Your Location: